Lifestyle-effecten op de gezondheid

Sharing is caring!

De manier van leven van een persoon wordt gevormd door de geografische, economische, politieke, culturele en religieuze context waarin ze leven. Lifestyle verwijst naar de eigenschappen van de lokale bevolking op een specifieke tijd en plaats binnen een gebied. Het omvat de normale handelingen en functies van mensen in hun werk, hobby’s, vrijetijdsbesteding en voeding.

Onderzoekers zijn de afgelopen jaren meer geïnteresseerd geraakt in levensstijl als een essentieel onderdeel van gezondheid. De WHO schat dat 60% van de factoren die van invloed zijn op de gezondheid en kwaliteit van leven van een persoon verband houdt met hun levensstijl. Er zijn miljoenen mensen die een ongezond leven leiden. Als gevolg hiervan ervaren individuen ziekte, handicaps en zelfs de dood. Een ongezonde levensstijl kan bijdragen aan stofwisselingsstoornissen, gewrichts- en botproblemen, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, geweld en meer. Het verband tussen levensstijl en gezondheid moet zorgvuldig worden overwogen.

In ieders leven hebben zich tegenwoordig ingrijpende veranderingen voorgedaan. Ondervoeding, een ongezond voedingspatroon, roken, overmatig drinken, drugsgebruik, stress en andere symptomen zijn manifestaties van een ongezonde levensstijl die de norm is. Bovendien brengt het leven van de burgers nu nieuwe moeilijkheden met zich mee. Zo vormen zich snel ontwikkelende nieuwe IT-technologieën, waaronder internet en virtuele communicatienetwerken, een ernstige bedreiging voor het fysieke en emotionele welzijn van mensen. Overmatig gebruik en misbruik van technologie is het probleem.

Uit de beschikbare onderzoeken kan dus worden geconcludeerd dat levensstijl een aanzienlijke invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Dergelijke resultaten zijn er in verschillende soorten en maten. Bloedverwantschap is een veel voorkomende manier van leven die genetische ziekten veroorzaakt bij bepaalde etnische groepen. De prevalentie van erfelijke ziekten kan worden verlaagd door deze ongezonde levensstijl te veranderen. Overmatig gebruik van drugs is in verschillende landen een zeer schadelijke manier van leven. Iran is een van de 20 landen die de meeste geneesmiddelen op recept gebruiken. Ze verkiezen medicatie boven andere vormen van behandeling.
Bovendien consumeren ze 15-40% van de tijd medicijnen zonder recept. De meest gebruikte medicijnen van Iran zijn antibiotica, oogdruppels en pijnstillers. Hoewel zelfmedicatie zoals antibiotica het immuunsysteem schaden, zijn ze niet effectief voor de behandeling van infecties als de persoon er een heeft. Ongeveer 10% van de mensen die zelfmedicatie gebruiken, zal ernstige problemen krijgen, waaronder resistentie tegen geneesmiddelen. Geneesmiddelenallergieën kunnen soms zo ernstig zijn dat ze dodelijk zijn.

Tot slot kunnen leefstijlfactoren die van invloed zijn op de gezondheid worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Dieet en Body Mass Index (BMI): Dieet is het meest kritische onderdeel van de levensstijl en heeft een directe, gunstige relatie met gezondheid. In stedelijke beschavingen zijn slechte voeding en de gevolgen daarvan, zoals obesitas, veelvoorkomende gezondheidsproblemen. BMI kan worden gebruikt om een ​​ongezonde levensstijl vast te stellen. Stedelijk leven veroorzaakt voedingsproblemen zoals het eten van fastfood en ongezond voedsel, waardoor ziekten zoals hart- en vaatziekten toenemen.
  • Oefening: Oefening maakt deel uit van een gezonde levensstijl die wordt gebruikt om algemene gezondheidsproblemen te behandelen. Voortdurende lichaamsbeweging en een voedzaam dieet verbeteren de gezondheid. Volgens bepaalde onderzoeken zijn geluk en een actieve levensstijl gerelateerd.
  • Slaap: Slaap is een fundamenteel onderdeel van een gezonde levensstijl. Leven en slapen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Slaapproblemen kunnen een negatieve invloed hebben op iemands gezondheid, financiën en sociale leven. De levensstijl van een persoon kan van invloed zijn op de slaap, en de mentale en fysieke gezondheid wordt rechtstreeks beïnvloed door slaap.
  • Seksueel gedrag: Een gezond bestaan ​​vereist normale seksuele relaties. De meeste samenlevingen worstelen met seksuele relatiestoornissen, die een ernstige impact hebben op zowel de mentale als de fysieke gezondheid. Disfunctionele seksuele relaties kunnen leiden tot verschillende gezinsproblemen of seksgerelateerde ziekten zoals aids.
  • Drugsmisbruik: Verslaving wordt gezien als een waardeloze manier van leven. Roken en ander drugsgebruik kunnen verschillende problemen veroorzaken, waaronder kanker, astma, hartaandoeningen en hersenbeschadiging. Recent onderzoek in Iran geeft aan dat 64% van de mannen en 43% van de vrouwen gebruik maakt van hubble-bubble. Volgens een langetermijnenquête rookt 30% van de rokers tussen 18 en 65 regelmatig.
  • Medicatiemisbruik is een systematische manier waarop mensen in Iran medicijnen gebruiken, en het wordt gezien als een schadelijke manier van leven. Zelfmedicatie, remedies delen, ze zonder recept gebruiken, grote hoeveelheden van elk medicijn voorschrijven, onnodige medicijnen voorschrijven, recepten schrijven met een slecht handschrift, de nadelige effecten van medicijnen negeren en de effecten van medicijnen niet uitleggen zijn allemaal ongezond medicijngebruik gedragingen.
  • Toepassing van hedendaagse technologie: Moderne technologie verbetert de kwaliteit van leven van mensen. Onaangename effecten kunnen het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van technologie. Het gebruik van een computer of ander gadget tot middernacht kan bijvoorbeeld het slaappatroon beïnvloeden en de slaap onderbreken. Depressiesymptomen en verslaving aan mobiele telefoons zijn geassocieerd.
  • Recreatie: Vrije tijd is een onderdeel van een gezonde levensstijl. Het verwaarlozen van vrije tijd kan ongunstige effecten hebben. Mensen brengen hun gezondheid in gevaar door inefficiënt te plannen en zich bezig te houden met gevaarlijke hobby’s.
  • Studie: Studie is de training van de ziel. Studeren als een levensstijlkeuze kan een betere fysieke en mentale gezondheid bevorderen. De prevalentie van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, is bijvoorbeeld lager onder hoogopgeleide personen. Onderzoek kan de progressie van dementie verminderen.